Повеќесемејна куќа Црниче

Објектот е лоциран во населба Црниче (ул. Банско бр.3), на мирна и тивка локација, во подножјето на Водно. Тој претставува склоп од две речиси идентични половини (принцип на двокуќа). Во секој од објектите има по три станбени единици,додека приземјето е предвидено за деловен простор.