Продажба во СТАНБЕН ОБЈЕКТ ТИМС 17

ЗА СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО СТАНОВИТЕ ОБРАТЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ 02/3063-020, 070 252 441 И 070 216 533 ИЛИ КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ПРЕКУ Е-МАИЛ АДРЕСИТЕ timing@tims.com.mk ; timing.proekt@tims.com.mk

Преглед на станови и статус на продажба

Кат 0 Стан 1
Кат 1 Стан 2
Кат 2 Стан 3
Кат 3 Стан 4
Кат 4 Стан 5
Кат 5 Стан 6 Стан 6
Big________________
ОСНОВА ПРИЗЕМЈЕ

Останати објекти кои се на продажба