ПРОДАЖБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР ВО ЦРНИЧЕ

ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ ВО СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ БАНКИ 

 

ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ  во соработка со НЛБ ТУТУНСКА БАНКА им овозможува на своите потенцијални купувачи користење на станбен кредит со поволни услови - минимално учество од 15%, без жиранти и без дополнителна хипотека. Еден од основните услови е месечната рата да изнесува 1/3 од вкупните примања (лични доходи, хонорари, премии, примања од странство) на сите членови на семејството. Повеќе информации околу кредитот и каматните стапки може да се добијат во кредитното одделение на Тутунска Банка, експозитура Капиштец  или директно на веб сајтот на Тутунска Банка. За пресметување на висината на износот на месечната рата, можете да го искориститите каматниот калкулатор поставен на истиот веб сајт. 

ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ од оваа година започна соработка и со ХАЛК БАНКА, која исто така обезбедува станбени кредити за нашите идни купувачи, под многу поволни услови - 17% учество, без трошоци за одобрување. За детали и дополнителни информации околу станбените кредити на ХАЛК БАНКА можете да се информирате на следниот линк

Нова банка партнер на ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ за кредитирање на население е ПРОКРЕДИТ БАНКА. Информирајте се за условите за станбен кредит на веб страната на ПРОКРЕДИТ БАНКА. 

ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ  во соработка со СИЛК РОУД БАНКА нуди најповолни услови за своите потенцијални купувачи за користење на станбен кредит. Покрај ниската фиксна каматна стапка од 2,9% за првите 3 години, станбениот кредит на Силк Роуд Банка нуди изедначени променливи каматни стапки за кредити во денари и во евра, од само 5,85%! Може да добиете средства до ЕУР 150.000/МКД 9.000.000, со минимално сопствено учество од 15%, рок на отплата до 30 години, без провизија за администрирање на кредит, без апликативни трошоци и без трошоци за проценка. Погледнете ги условите за станбениот кредит на следниот линк.  

 

ЗА СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО СТАНОВИТЕ ОБРАТЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ 02/3063-020 И 070/344-042 ИЛИ КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ПРЕКУ Е-МАИЛ АДРЕСИТЕ timing@tims.com.mk ; timing.proekt@tims.com.mk

Преглед на станови и статус на продажба

Кат 0 Стан 1 Стан 2
Кат 1 Стан 1 Стан 2
Кат 2 Стан 1 Стан 2
Поткровје Стан 1 Стан 2
Big_osnova_na_prv_kat
Основа на прв и втор кат

Останати објекти кои се на продажба