СТАНБЕНО - ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ ТИМС 16

Објектот е лоциран на ул. Илинденска 138-1, во делот кој се наоѓа помеѓу булеварот и зоната на Кејот на Вардар. Објектот е слободен од сите четири страни, со што се добиваат станови со двострани ориентации и слободни погледи кон Водно, паркот и целата непосредна околина.