Градски хотел

Проектот за градски хотел го третира објектот како просторна скулптура, во која се издлабени отворите кон одделните функционални единици, откривајќи нови `внатрешни` слоеви и нови материјализации.