Фасадно реобликување на продажен салон и сервис

Проектот за фасадно реобликување предвидува разбивање на постоечкиот волумен на објектот преку масивно исфрлени елементи кои меѓусебно се преплетуваат.